Rosnące ceny nośników energii oraz zmiany w obowiązujących przepisach wymuszają na przedsiębiorstwach wprowadzanie w życie działań mających na celu coraz lepsze poszanowanie energii, zużywanej do ogrzewania budynków. Firmy eksploatujące budynki wybudowane przed 1995 rokiem muszą zmierzyć się z koniecznością takich działań, które zmienią niekorzystne parametry cieplne tych budowli.

Dach, elewacje i stolarka otworowa to elementy, których każda prawidłowo zaprojektowana termomodernizacja budynku nie może pominąć.

Dach to miejsce przez które ucieka ok 20-30 % ciepła, dlatego warto zacząć prace renowacyjne  od tej części budynku.

Termomodernizacja istniejących dachów jest zadaniem trudnym technicznie, szczególnie wtedy, gdy na dachu mamy sporą liczbę zainstalowanych urządzeń technicznych, obiekty są czynne i prace na dachu nie mogą powodować przerwania procesów produkcyjnych.

Dzięki doświadczeniu i współpracy z wyspecjalizowanymi biurami projektowymi dostarczamy naszym klientom optymalne rozwiązania spełniające powyższe postulaty.

W naszych rozwiązaniach stosujemy głównie materiały izolacyjne typu PIR, jako najbardziej  efektywne i trwałe rozwiązanie techniczne, szczególnie tam, gdzie obciążenie dachu większymi ciężarami np. z wełny mineralnej nie jest możliwe.